Barreres de comunicació


Treball de recopilació fet per ACAPPS (Associació catalana per a la promoció de persones sordes) i FESOCA (Federació de persones sordes a Catalunya) de les diferents barreres de comunicació amb les que ens trobem totes les persones sordes. TOTES, amb diferents tipus i graus de pèrdues auditives i amb diferents sistemes de comunicació: les barreres són comunes a totes les persones que tenen alguna dificultat auditiva.

En quant a les seves solucions, que també recopilem en aquest treball, aquestes sí que són diverses, i cal un respecte a aquesta diversitat. Totes les persones sordes tenim el mateix dret a accedir a la informació i a la comunicació, i això no ho podem ignorar.

La solució més universal, que comprendria una major nombre de persones amb sordesa, seria la transcripció escrita de tot el que es comunica oralment, sense ignorar però la Llengua de Signes per a les persones que en fan ús, ni tampoc els sistemes de millora auditiva: bucles magnètics o emissores de FM (Freqüència Modulada).