Igualtat d’oportunitats en el treball


El que diu que fan, però no sabem que fan.

La Marga ha fet un comentari al post Segueixen els prejudicis cap a la discapacitat auditiva. Crec que es mereix un post per ella. Per tant aquí està.

Em sembla que aquesta entrada és molt adient i podries fer-la arribar al Departament de Treball. Mira el que prediquen:
"Igualtat d'oportunitats en el treball:
La igualtat d'oportunitats és un eix fonamental de les actuacions del Departament de Treball.
La societat ha de permetre el ple desenvolupament de les persones que la integren, que cadascuna tingui l'oportunitat de desenvolupar tot el seu potencial i el seu projecte personal de vida. L'objectiu fonamental de la Direcció General d'Igualtat d'Oportunitats en el Treball és adreçar-se als diversos grups socials que en aquests moments no gaudeixen d'igualtat d'oportunitats en les condicions d'accés, presència i permanència en el món laboral per tal d'avançar en la lluita contra qualsevol forma de discriminació, exclusió o preferència que tingui per efecte, anular o alterar la igualtat d'oportunitats o de tracte a la feina.
La missió d’aquesta Direcció General és adreçar-se a diversos grups socials i col•lectius que en aquests moments no gaudeixen d’igualtat en les condicions d’accés, presència, permanència i estabilitat al món laboral".
La Direcció General d'Igualtat d’Oportunitats en el Treball es divideix en dues subdireccions generals, una d'elles "Polítiques laborals per a la diversitat". Aquesta se suposa que porta a terme actuacions per a la inserció laboral dels col•lectius amb més dificultat per accedir al mercat de treball.
Més informació a: http://www.gencat.cat/treball/ambits/genere/politiques/index.html
Marga

Gràcies Marga