Resposta de la Generalitat de Catalunya


Veieu la resposta que he rebut de la Generalitat de Catalunya a la pregunta de què és fa per l'aplicació de llei 27/2007 del 23 d'octubre

Benvolgut senyor,

En relació a la vostra consulta, referent a l’aplicació de la Llei 27/2007, us informem que l’entrada en vigor de la llei està descrita a la disposició final cinquena , que es remet al calendari fixat a les disposicions finals de la Llei 51/2003. Per exemple, per als serveis de titularitat pública s’estableix un termini d’entre 5 a 7 anys si el servei és nou, i d’entre 12 i 14 anys si no ho és, comptats des del 2 de desembre 2003. Tot i que el marge per a realitzar aquests ajustaments és ampli, des de les administracions s’està treballant per avançar-lo en la mesura que sigui possible.

En aquest sentit, les administracions cada vegada són més conscients de les necessitats de les persones oralistes. Alguns exemples d’avenç els trobem als transports, amb la incorporació de mitjans visuals d’identificació de la parada, a les campanyes informatives públiques, que adopten mitjans de suport a la comunicació oral, i amb la subtitulació de determinats actes públics, si bé no tots. Tanmateix, recomanem que quan és vulgui assistir a algun acte públic, s’avisi amb temps suficient, a l’organisme organitzador de l’acte perquè pugui disposar dels mitjans necessaris, si és que no ho ha previst, de supressió de qualsevol tipus de barrera.

Aprofitem l’avinentesa per informar-vos que des de la Generalitat actualment s’està treballant en el nou Codi d’accessibilitat de Catalunya, que recollirà i complementarà les previsions de la Llei 27/2007 en matèria de comunicació.

Rebeu una cordial salutació,

Consell per a la Promoció de l’Accessibilitat
i Supressió de Barreres Arquitectòniques
Departament d’Acció Social i Ciutadania

Hi ha una dita que diu: qui no plora no mama. És hora que els ciutadans ens posem les piles. Estem molt mal acostumats, des de que tenim democràcia hem confiat massa en l'acció del polítics i ens hem relaxat en l'acció ciutadana.