Quina és la llengua natural de les persones sordes?


Acabo de llegir un article on parla de les persones sordes i de la dificultat que tenen en la comunicació.

En aquest article es parla que la llengua natural de les persones sordes és la llengua de signes, també diu que els sords tenen la seva pròpia comunitat, la comunitat sorda.

Haig de dir que sóc una persona sorda des de fa quinze anys i la meva llegua natural és la llengua catalana parlada, no em calen els signes per poder-me comunicar: amb l’ajuda dels audiòfons i la lectura dels llavis, juntament amb altres ajudes tècniques, no tinc cap tipus de problemes per comunicar-me, això sí, necessito de la subtitulació en obres de teatre, cinema, televisió, conferències ...

El divendres passat vaig conèixer uns joves que eren sords de naixement i que es comunicaven perfectament, parlant uns en català i d’altres en castellà, vaig quedar molt sorprès de la facilitat que tenen en la lectura dels llavis. Algun d’ells portaven un implant coclear. El que més va sorprendre’m és com vocalitzen, ho fan molt bé. Haig de dir, que a les persones que ens hem quedat sordes de grans ens és més difícil aprendre a comunicar-nos, que a ells, que ho son de naixement.

D’això de la comunitat sorda també en tinc els meus dubtes . Aquests joves que vaig conèixer el divendres passat i que ara tenen entre 18 i 30 anys estan totalment integrats a la societat de les persones oients i no els cal una comunitat diferent. És cert que les persones amb diferents deficiències ens cal agrupar-nos en associacions per defensar els interessos comuns, però això de fer una comunitat paral•lela trobo que és marginar-se un mateix.