La visita al metge


He pogut constatar que últimament un dels problemes que més afecte al nostre col·lectiu, entre d’altres, és el de l’assistència sanitària.

Moltes persones es queixen del problema que tenim cada cop que hem d’anar al centre de salut, l’hospital o a fer-nos proves complementaries, però el més greu per a nosaltres és quan anem a l’Otorrino (ORL) ─que en principi sembla que tindrien que ser els professionals més sensibilitzats amb la dificultat que tenim les persones sordes. Doncs no, no és així, ni les instal·lacions sanitàries estan preparades, ni el personal mèdic, ni la majoria dels treballadors dels centres estan informats i per tant gens sensibilitzats per a millorar la comunicació dins l’assistència sanitària a les persones amb problemes auditius, tinguin el grau que tinguin.

Ara tremolo, perquè tinc que anar a l’hospital a fer-me unes proves i la veritat no hi vull anar sol, perquè amb produeix ansietat el pensar que no els entendré quan em criden pel nom ni quan em donin les instruccions.

Es fan moltes lleis, però mai s’acaben de realitzar. Personalment amb trobo amb la impotència de no saber qui és el responsable final de la seva aplicació

Subtitulació en els vídeos que es pengen a Internet


Un cosa que s’ha de tenir en compte quan es pengen vídeos a Internet

Fins ara, Internet, ha estat un excel·lent mitjà de comunicació per a les persones sordes. Un espai sense gairebé barreres de comunicació. Es podia navegar i visitar blocs, llegir la premsa digital, cercar tot tipus d'informació, enviar correus electrònics en comptes de trucar per telèfon...
Ara també, però la tecnologia cada cop avança més, i actualment permet poder penjar i compartir vídeos en els blocs i en qualsevol web, fins i tot les cadenes de televisió ofereixen la possibilitat de veure programes emesos anteriorment, però que quan mires, en el seu horari habitual han estat subtitulats
i al visionar-los des del seu web ja no ho estan.

YouTube ofereix la possibilitat de subtitular els vídeos que els usuaris pengen a la xarxa, però una gran majoria no ho fa.
Estaria molt be, que quant algú pengés un vídeo pensés amb la subtitulació, ja que això permetria arribar a molta més gent i serviria per eliminar una gran part de les barreres de comunicació que tenim les persones amb problemes auditius

Esperem que quan les televisions emetin amb TDT subtitulat, els vídeos que ofereixin als seus portals també ho estiguin o al menys tinguin l’opció de veure’ls subtitulats.