Subtitulació en els vídeos que es pengen a Internet


Un cosa que s’ha de tenir en compte quan es pengen vídeos a Internet

Fins ara, Internet, ha estat un excel·lent mitjà de comunicació per a les persones sordes. Un espai sense gairebé barreres de comunicació. Es podia navegar i visitar blocs, llegir la premsa digital, cercar tot tipus d'informació, enviar correus electrònics en comptes de trucar per telèfon...
Ara també, però la tecnologia cada cop avança més, i actualment permet poder penjar i compartir vídeos en els blocs i en qualsevol web, fins i tot les cadenes de televisió ofereixen la possibilitat de veure programes emesos anteriorment, però que quan mires, en el seu horari habitual han estat subtitulats
i al visionar-los des del seu web ja no ho estan.

YouTube ofereix la possibilitat de subtitular els vídeos que els usuaris pengen a la xarxa, però una gran majoria no ho fa.
Estaria molt be, que quant algú pengés un vídeo pensés amb la subtitulació, ja que això permetria arribar a molta més gent i serviria per eliminar una gran part de les barreres de comunicació que tenim les persones amb problemes auditius

Esperem que quan les televisions emetin amb TDT subtitulat, els vídeos que ofereixin als seus portals també ho estiguin o al menys tinguin l’opció de veure’ls subtitulats.