II JORNADA ACCESSIBILITAT UNIVERSALII JORNADA ACCESSIBILITAT UNIVERSAL

El dijous 18 de juny de 2009
A la Universitat de Vic es faran les II jornades d’accessibilitat universal: Disseny d’entorns, serveis i institucions per a tothom.

La jornada comptarà amb les següents mesures d’accessibilitat:

• Subtitulació en pantalla
• Llengües de signes
• Servei d’acompanyament

Més informació a www.uvic.cat