Ajudes auditives


Avui en dia, navegant per Internet, podem trobar molta informació i de qualitat sobre els temes que ens interessen.

Sóc dels que penso, que quan hi ha una informació interessant a la xarxa, cal aprofitar-la, no val la pena repetir-la i posant un enllaç ja n’hi ha prou, d’aquesta manera donem a conèixer la informació i la persona que ha fet el treball.

Buscant informació sobre el tema dels sords postlocutius, he trobat el web d’en Carles Lombart Tinc un/a alumne/a sord/a a l’aula on ens parla detalladament de la tecnologia al servei de l’audició, a més d’altres coses, que crec us poden ser d’utilitat.